top of page

מקיף אבני חושן | מודיעין

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית מודיעין

המזמין:

דוד גת

תכנון נוף:

נמסר 2017

סטטוס:

8,900 מ"ר

היקף הפרויקט:

מודיעין

עיר:

מתחם חינוך, מקיף 42 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

דנה עוז

צוות תכנון:

בשכונת 'אבני חושן' במודיעין תכננו מתחם חינוך משולב הכולל בית ספר מקיף 42 כיתות, בית ספר יסודי 18 כיתות,
מקבץ גני ילדים ואולם ספורט.
המבנים במתחם נבנו ואוכלסו בשלבים, בהתאמה לצרכי האכלוס והתקצוב.

בית ספר התיכון המקיף תוכנן כמבנה אחד, המאפשר עצמאות ותפקוד באגפים דו -שכבתיים.
ציר פנימי בגובה כפול מחבר את כל אגפי בית הספר ויוצר ציר המחבר בין אזור הספורט מצפון לחצר המרכזית מדרום.
הציר מואר הן ע"י חלונות לחצרות והן ע"י 2 חצרות פטיו בלב ביה"ס.
כל אגף מאופיין בחזית בצבע שונה. באגפים חלל פנימי גדול ומואר, המאפשר התכנסות והתאמה ללמידה בפורומים גמישים ומגוונים.

צילום: שרון בוכבינדר

bottom of page