top of page

בי"ס צרפתי | מקווה ישראל

פנים אולם ספורט2.jpg

בי"ס החקלאי מקווה ישראל

המזמין:

דוד גת

תכנון נוף:

נמסר 2020

סטטוס:

5,000 מ"ר

היקף הפרויקט:

מקווה ישראל

עיר:

בי"ס תיכון 18 כיתות

תיאור:

ערן טמיר טאוויל

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

בית הספר הישראלי-צרפתי הינו בית ספר תיכון ייחודי, המשלב את תכניות הלימודים הצרפתית והישראלית,
ונמצא במתחם בית הספר החקלאי מקווה ישראל.

משרדנו מלווה את תכנון בית הספר החל מהשלב הראשון, שכלל שיפוץ והסבה של מבנה קיים,
דרך תוספת של מבנה שש כיתות לימוד וכלה בתוספת אגף כיתות חדש, אשר השלים את המערך ל- 18 כיתות בשטח כולל של כ-5200 מ"ר.

הפרוגרמה למבנה פותחה במיוחד כדי להתאים לתכנית הלימודים, המשלבת את מערכת הבגרות הצרפתית עם זו הישראלית,
בתיאום הדוק עם צוות בית הספר.

צילומים: אביעד בר-נס

bottom of page