top of page

המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים

פנים אולם ספורט2.jpg

מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2004

סטטוס:

1,300 מ"ר

היקף הפרויקט:

עיינות

עיר:

מרכז להכשרה ואימון של כלבי נחייה

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

עיצוב פנים- ללי פלינט גור

צוות תכנון:

המרכז הישראלי לכלבי נחייה מכשיר ומאמן כלבי נחיה עבור עיוורים וכבדי-ראייה.
מרכז ההכשרה של העמותה מהווה מרכז להכשרת ואימון כלבי הנחייה לתפקידם, כמו גם לאימון משותף של המשתמש העיוור יחד עם כלבו.
בנוסף, משמש המבנה כמרכז של ידע בתחום הכשרת כלבי הנחייה, מרכז מבקרים של העמותה ומוקד לפעילות משותפת עם הקהילה.
המרכז כולל את כל הפונצקיות הנדרשות לעיוור ומשפחתו לכל תקופה חייו, לרבות תהליך ההתאמה של כלב הנחייה לאדם.
מהרכז וסביבתו מונגשים וכוללים- חדרי שינה לשהייה בתקופת ההתאמה, מטבח, חדר אוכל, אולם כנסים, מרכז הדרכה ומשרדים לצוות ולקהל המבקרים. כמו בן מרפאה וגוריה להכשרת הכלבים לייעודם.
מבנה המרכז תוכנן כמבנה כפרי המשתלב בסביבתו החקלאית מבלי לאבד את אופיו הציבורי. המבנה תוחם ומגדיר חצר מטופחת וכניסה רשמית, ובה-בעת מאורגן באופן שיהיה קל להתמצאות גם עבור מבקרים עיוורים או כבדי ראייה.

המבנה תוכנן בשיתוף צוות היגוי שכלל עיוורים וכבדי-ראיה. בתכנון המבנה נעשה שימוש בשינויים בפני המשטחים, באפקטים של אור וצל, בניגודי צבעים, בהד ובשימוש בצמחי תבלין לשם יצירת ניחוחות מובחנים בין אזורים.

bottom of page