top of page

המרכז הישראלי לכלבי נחייה לעיוורים

פנים אולם ספורט2.jpg

מרכז ישראלי לכלבי נחייה לעיוורים

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2004

סטטוס:

1280 מ"ר

היקף הפרויקט:

בית עובד

עיר:

מרכז להכשרה ואימון של כלבי נחייה

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

המרכז הישראלי לכלבי נחייה מכשיר ומאמן כלבי נחיה עבור עיוורים וכבדי-ראייה. מרכז ההכשרה של העמותה מהווה מרכז להכשרת ואימון כלבי הנחייה לתפקידם, כמו גם לאימון משותף של המשתמש העיוור יחד עם כלבו.
בנוסף, משמש המבנה כמרכז של ידע בתחום הכשרת כלבי הנחייה, מרכז מבקרים של העמותה ומוקד לפעילות משותפת עם הקהילה.

מבנה המרכז תוכנן כמבנה כפרי המשתלב בסביבתו החקלאית מבלי לאבד את אופיו הציבורי. המבנה תוחם ומגדיר חצר מטופחת וכניסה רשמית, ובה-בעת מאורגן באופן שיהיה קל להתמצאות גם עבור מבקרים עיוורים או כבדי ראייה.

המבנה תוכנן בשיתוף צוות היגוי שכלל עיוורים וכבדי-ראיה. בתכנון המבנה נעשה שימוש בשינויים בפני המשטחים, באפקטים של אור וצל, בניגודי צבעים, בהד ובשימוש בצמחי תבלין לשם יצירת ניחוחות מובחנים בין אזורים.

bottom of page