top of page

מקיף עיר היין | אשקלון

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית אשקלון

המזמין:

דוד גת

תכנון נוף:

נמסרו שלבים א' ב' 2023

סטטוס:

היקף הפרויקט:

אשקלון

עיר:

תיכון מקיף 48 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

טניה קריביצקי שיינין

צוות תכנון:

בית הספר המקיף בשכונת 'עיר היין' באשקלון כולל 48 כיתות, והוא חלק ממתחם ציבורי הכולל גם אולם ספורט ומבנה מסחר ומרפאות.
בית הספר והמבנה המסחרי מגדירים רחבה עירונית, ממנה ניתן לגשת גם אל אודיטוריום בית-הספר, המשרת את הקהילה.
בית הספר המתוכנן במבנה אחוד ויעיל, מאורגן סביב מרחבי לימוד חוץ-כיתתיים מרובים המאפשרים גמישות פדגוגית.
מרחבי הלימוד יוצרים מגוון של חללים, ומשתלבים בחללי התנועה של בית הספר היוצרים חוויה מרחבית ייחודית.
לבית הספר מרכז מדעים גדול הנותן מענה הן לחטיבת הביניים והן לחטיבה העליונה.
בחלק מכיתות בית הספר, קירות הכיתה הם מחיצות אקוסטיות מתקפלות המאפשרות יצירת אזורי לימוד גדולים וגמישים.

bottom of page