top of page

אולם ספורט שמעוני

בשותפות עם אדריכל אבנר אשר

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית גבעתיים

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2023

סטטוס:

היקף הפרויקט:

גבעתיים

עיר:

אולם ספורט ומרכז קהילתי

תיאור:

אבנר אשר

אדריכל אחראי:

יאיר רם אבידור

צוות תכנון:

אולם ספורט בבית הספר שמעוני בגבעתיים, הכולל גם חדרי חוגים ומרכז קהילתי. המבנה מגדיר את חזית בית הספר לכיוון דרך רבין הסואנת באמצעות חזית אדומה בולטת וחלון המאפשר הצצה לפעילות הספורט באולם. השיפוע התלול של המגרש מאפשר למקם את חדרי החוגים בגישה ישירה לרחוב ולחבר את האולם הספורט אל אזור הגינה האחורית. המרכז הקהילתי כולל חדרי מוסיקה והופעות מקצועיים.

bottom of page