top of page

אשכול גני ילדים | כפר שמריהו

פנים אולם ספורט2.jpg

מועצה מקומית "כפר שמריהו"

המזמין:

צור-וולף

תכנון נוף:

נמסר 2013

סטטוס:

2,000 מ"ר

היקף הפרויקט:

כפר שמריהו

עיר:

גני ילדים כפר שמריהו

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

תכנית האב למתחם כוללת אשכול 6 כיתות ילדים, מרכז העצמה (רווחה) ובית ספר יסודי.
מרכז ההעצמה מגדיר רחבה ציבורית מזמינה בפינת המתחם, וממנו מתפתח אשכול הגנים.
תכנית אשכול הגנים מתבססת על מעבר משותף הנפרש אל עבר החוץ, שממנו מגיעים אל כיתות הגן, הנפתחות כל אחת לחצר משלה.
אשכול גני הילדים, מהווה את החטיבה הצעירה של בית הספר היסודי שתוכנן בצמידות (וטרם בוצע), מאפשר גמישות תפקודית וחינוכית
ובנוי לפי עקרונות הבנייה הירוקה.
אשכול הגנים כולל 6 גני ילדים ופונקציות משותפות כגון חדרי פעילות מגוונים (יצירה, ג'ימבורי),
חלל התכנסות עגול ומרחב פעיל ומעוצב לכל כיתות הגן.
כיתות הגן תוכננו בשטח הגדול משטח התקצוב של משרד החינוך ועוצבו ע"י המעצבת שרית שני חי.

🔗 גן הילדים הכי יפה בישראל הוקם בכפר שמריהו

צילומים: שי אפשטיין

bottom of page