top of page

מרכז מסחרי | גבעתיים

פנים אולם ספורט2.jpg

גני דולינגר בע"מ

המזמין:

תכנון נוף:

סטטוס:

היקף הפרויקט:

גבעתיים

עיר:

תכנית בניין עיר למגורים, מסחר, מבני ציבור ופארק

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

בלב גבעתיים, באתר בו שכן מגרש הכדורגל 'המכתש' גובשו תכניות בניין עיר הכוללת שני מגדלי מגורים, פארק ציבורי ומרכז מסחרי. המגדלים בעלי הצורה משולשת היחודית שוכנים בראש הגבעה וצופים על גוש דן. הפארק הפתוח יוצר מקום מפגש לתושבי השכונה
ולדיירי המגדלים, תוך שמירה על נוף פתוח, אור ואוויר. המרכז המסחרי מגדיר שער לפארק ומאפשר גישור על הפע הטופוגרפי.

bottom of page