top of page

מקיף נווה נחום | באר יעקב

פנים אולם ספורט2.jpg

מועצה מקומית באר יעקב

המזמין:

דוד גת

תכנון נוף:

נמסר 2022

סטטוס:

11,200 מ"ר

היקף הפרויקט:

באר יעקב

עיר:

בי"ס מקיף 48 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

דנה עוז

צוות תכנון:


בלב שכונה חדשה בבאר-יעקב הוקם מתחום חינוך וקהילה הכולל בית ספר מקיף 48 כיתות,
בית ספר יסודי 24 כיתות ואולם מופעים עירוני הכולל 500 מושבים.

בית הספר המקיף 'נווה נחום' בנוי ממערך של מבנים עצמאיים השזורים סביב ציר מרכזי פתוח.
המבנים העצמאיים מאפשרים לבית הספר עצמאות תפקודית, כאשר כל אגף כיתות הוא מבנה דו-קומתי המשרת שתי שכבות גיל.
בכל אגף כיתות חלל פנימי מדורג ומקורה, מעין אמפי סגור, מאפשר התכנסות והתאמה ללמידה בפורומים שונים וגמישים.
תאורה טבעית וצבעוניות מייחדים את אגפי בית-הספר השונים.

צילומים: אביעד בר-נס

bottom of page