top of page

בי"ס הלל צור | נתניה

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית נתניה

המזמין:

טל רוסמן

תכנון נוף:

נמסר 2017

סטטוס:

4,000 מ"ר

היקף הפרויקט:

נתניה

עיר:

בי"ס יסודי 24 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

אולגה בירנבוים

צוות תכנון:

ביה"ס תוכנן כמתחם חינוך הכולל ב"יס יסודי, מתנ"ס ואולם ספורט.
המבנים משתלבים במקרם עירוני בנוי ומשלבים שבילי הולכי רגל קיימים לרווחת הציבור.
המבנה בן 4 קומות, בחלקו, ותוכנן בהתאמה למדרון הקיים בטופוגרפיה של המגרש בו נמצא.
בלב ביה"ס תוכנן אמפיתאטרון פתוח, להתכנסות, לפעילות לא פורמלית. האמפי תוכנן כחלק מניצול הפרשי הגובה בטופוגרפיה של המגרש.
בין כיתות הלימוד יצרנו מרחבי למידה לשלל פעילויות מגוונו לכל שכבות הגיל.
– לילדי הגיל הצעיר, שכבות א,ב, חצר צמודה ונפרדת.
המתנ"ס הקהילתי משמש גם את ביה"ס ומחובר בגשר עילי.
שטח ביה"ס כ-4,000 מ"ר ושטח המתנ"ס כ-950 מ"ר.
המתנ"ס נבנה כחלק ממתחם חינוך וקהילה הכולל גם בית ספר ואולם ספורט.
המתנ"ס, הכולל חדרי חוגים ואולם רב-תכליתי, מתאפיין בעצוב אלגנטי ובחללים תכליתיים וברורים.
גשר עילי עתידי, שתוכנן בין קומת הכניסה של מבנה בית הספר לקומה א' של המתנ"ס, נועד לאפשר קשר תפקודי בין המבנים,
וסינרגיה תפעולית לאולם ספורט העתידי.

bottom of page