top of page

מרכז מדעים | שפייה

פנים אולם ספורט2.jpg

כפר הנוער מאיר שפיה

המזמין:

דור קריב

תכנון נוף:

נמסר 2022

סטטוס:

היקף הפרויקט:

כפר הנוער מאיר שפיה

עיר:

מרכז מדעים בבית ספר תיכון

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

שני ברומברג

צוות תכנון:

המבנה כולל מעבדות הוראה, חדרי מחשבים וחדר מורים.
המבנה עוצב כך שהוא פתוח ומזמין ומהווה מוקד לבית הספר.

צילום: שרון בוכבינדר

bottom of page