top of page

בי"ס גולדה | הוד השרון

פנים אולם ספורט2.jpg

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח

המזמין:

אופירה עציון

תכנון נוף:

נמסר 2022

סטטוס:

3,500 מ"ר

היקף הפרויקט:

הוד השרון

עיר:

בי"ס יסודי 18 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

אולגה ברינבוים

צוות תכנון:

בית ספר יסודי 24 כיתות המהווה חלק ממתחם מקריית חינוך חדשה בצפון הוד- השרון.
בית הספר בנוי סביב שני חללים מרכזיים, האחד הוא פטיו הפתוח לשמיים והשני הוא אמפי הזורם מקומת הקרקע לקומה הראשונה.
לצידם מצויים אגפי הכיתות המאורגנים סביב חללי לימוד חיצוניים משותפים.
בכדי להבטיח ניצול יעיל של שטח המגרש המצומצם המבנה בנוי מעל קומת עמודים המגדילה את שטח החצר
וכולל גם מרפסת גג לרווחת התלמידים.
חזיתות המבנה יוצרות קומפוזיציה צבעונית ומלאת חיים.

צילומים: שרון בוכבינדר

bottom of page