top of page

מתנ"ס אגמים

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית אשקלון

המזמין:

דוד גת

תכנון נוף:

נמסר 2023

סטטוס:

2,900 מ"ר

היקף הפרויקט:

אשקלון

עיר:

מרכז קהילתי ומעון יום

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

שני ברומברג

צוות תכנון:

מבנה קהילה משולב היוצר נקודת ציון במפגש שבין אזור מבני הציבור לבין הפארק, בליבה של שכונה חדשה באשקלון.
המבנה משלב בין מרכז קהילתי למעון יום תלת כיתתי.
המרכז הקהילתי מתייחד באולם שצורתו מעוגלת המכיל אולם רב-תכליתי וחדר מחול.
האולם מגדיר את הדופן של המבנה לכיוון הפארק ואליו מצטרפים חדרי החוגים המשלימים את המתנ"ס.
חדרי החוגים מרחפים מעל קומת הקרקע ויוצרים מרחב כניסה מזמין.

צילום: שרון בוכבינדר

bottom of page