top of page

בי"ס יסודי נרקיסים | ראשלצ

פנים אולם ספורט2.jpg

החברה הכלכלית ראשון לציון

המזמין:

צור - וולף

תכנון נוף:

נמסר 2023

סטטוס:

4,500 מ"ר

היקף הפרויקט:

ראשון לציון

עיר:

בי"ס יסודי 24 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

ליאת דיכטר

צוות תכנון:

בית הספר היסודי מהווה את השלב הראשון במתחם החינוך נרקיסים, והכניסה אליו היא דרך המרחב הציבורי
שיחבר בעתיד את כלל מבני הציבור והקהילה.

בית הספר תוכנן בתפיסה פדגוגיה חדשנית, המחלקת את מרחבי הלמידה לכיתות אם ולחדרי מקצוע וטכנולוגיה,
ומאפשרת התנסות ומיומנות נרחבת לתלמידים.
מרחבי הלמידה החוץ כיתתיים הצמודים לכיתות הם גדולים, רחבים ומוארים. מרחבים אלו מאפשרים למידה בכלל מרחבי ביה"ס.

פונקציה ייחודית היא מתחם ידע ומחקר ייחודי - 'קוביית רוטשילד': חלל גדול וגבוה המאפשר למידה אתגרית וחווייתית.

צילומים: שרון בוכבינדר

bottom of page