top of page

בתי ספר יסודיים | קריית גת

פנים אולם ספורט2.jpg

א.ד. יפתח

המזמין:

ברקאי

תכנון נוף:

נמסר 2022

סטטוס:

4,200 מ"ר כל בית ספר

היקף הפרויקט:

קריית גת

עיר:

שני בתי ספר יסודיים 24 כיתות כל אחד

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

שני ברומברג

צוות תכנון:

בתי הספר היסודיים בשכונה 01 בשכונת כרמי גת בקרית גת הן חלק ממתחם ציבורי גדול המכיל 2 בתי ספר יסודיים,
אשכול גני ילדים המשולב עם בית כנסת, בי"ס מקיף וקאנטרי.

2 בתי ספר היסודיים ממוקמים על ציר ציבורי רחב הגובל עם שטח המיועד למרכז מסחרי עתידי.
הכניסה לבתי הספר היא ישירה מהמרחב הציבורי, ללא גדרות.

2 בתי ספר נמצאים על מגרש קטן, לכן חלקים נרחבים מביה"ס הם מעל קומת עמודים מפולשת, על-מנת לאפשר חצר גדולה יותר.
בנוסף, קיימת חצר גדולה על גג המבנה, בגישה ישירה מקומה ב'.
לב בית-הספר הינו מתחם הספרייה וחדרי הטכנולוגיה, הנמצאים זה מעל זה במרכז המבנה, ולהם קיר מסך המשקיף אל המרחב הציבורי הגדול.
כל אגף בבית הספר מכיל 4 כיתות לימוד הסובבות מרחב למידה גדול ומואר.

צילומים: שרון בוכבינדר

bottom of page