top of page

מרכז מסחרי עיר היין

בשיתוף רון רובינשטיין אדריכלים

פנים אולם ספורט2.jpg

החברה הכלכלית אשקלון

המזמין:

צור-וולף

תכנון נוף:

מכרז 2023

סטטוס:

5,250 מ"ר

היקף הפרויקט:

אשקלון

עיר:

מבנה מסחר ומרפאות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

טניה קרביצקי-שיינין

צוות תכנון:

מבנה מסחר ומרפאות המשתלב במתחם מבני ציבור וקהילה במרכזה של שכונת עיר היין.

המבנה, הכולל שתי קומות מסחר וקומת מרפאות, מייצר דופן לכיוון הרחבה העירונית מצפון , המשותפת גם לבי"ס המקיף הצמוד.

bottom of page