top of page

בי"ס אנתרופוסופי | רמת-גן

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית רמת גן

המזמין:

גילר לדרמן

תכנון נוף:

נמסר 2016

סטטוס:

4,500 מ"ר

היקף הפרויקט:

רמת גן

עיר:

בי"ס אנטרופוסופי 12 כיתות

תיאור:

דניאל גולדברג

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

בית ספר ייחודי לכיתות א' עד יב' בשיטה האנתרופוסופית, המאפשר לכל תלמיד למצות את מלוא הפוטנציאל האנושי הטמון בו. בית הספר נמצא בלב העיר רמת גן ומשתלב במערך הצירים הירוקים שהם השלד של המרקם העירוני. מגרש בית הספר היה מצומצם בממדיו וכלל מבנה קיים. הפתרון התכנוני כלל שימור של האגף הקיים ותוספת של אגף חדש עם קומה מרחפת המאפשרת ניצול מיטבי של החצר. האגף המרחף קושר את שני אגפי בית הספר ליצירת מערך פדגוגי רציף ויעיל. בקומות העליונות של האגף החדש תוכננו חצרות עליונות המשרתות את תלמידי השכבות הבוגרות. בית הספר מצליח לשלב את עקרונות החינוך האנתרופוסופי עם הדרישות וההזדמנויות של מרקם אורבני צפוף, ליצירת מרכז חינוכי המתקיים תוך דיאלוג מתמיד עם הסביבה והתרבות העירונית.

צילומים: שרון בוכבינדר

bottom of page