top of page

בי"ס ברנר | גבעתיים

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית גבעתיים

המזמין:

ציפי בן-נון

תכנון נוף:

נמסר 2023

סטטוס:

1,050 מ"ר

היקף הפרויקט:

גבעתיים

עיר:

תוספת אגף לבי"ס קיים

תיאור:

ערן טמיר טאוויל

אדריכל אחראי:

אודיה פולנאור

צוות תכנון:

האגף החדש בבית הספר ברנר בגבעתיים כולל 4 כיתות אם, חדרי עזר ואולם התעמלות. בכדי לשמור על שטחי החצר הקיימים, נבנה האגף החדש מעל מקלט קיים, בקצה מגרש בית הספר ובצמוד לקירוי מגרש הספורט. למרות הסיטואציה המאתגרת נוצר מבנה מכובד ומזמין התורם תרומה משמעותית לבית הספר.

צילומים: שרון בוכבינדר

bottom of page