top of page

בי"ס לחינוך מיוחד | הוד השרון

פנים אולם ספורט2.jpg

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח

המזמין:

תכנון נוף:

מכרז

סטטוס:

היקף הפרויקט:

הוד השרון

עיר:

בית ספר לחינוך מיוחד הכולל 10 כיתות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

ליאת דיכטר

צוות תכנון:

המבנה בן שלוש הקומות כולל 10 כיתות לימוד ומערך של חדרי טפולים וחדרי עזר.
קומת הקרקע היא קומה מפולשת בחלקה, המאפשרת ניצול יעיל של הקרקע ויצירה של חללי חצר מוצלים.
בליבה מצוי המרכז הקולינרי, המשלב את המטבח הלימודי, המטבח המבשל וחדר האוכל, ונפתח אל שטח החצר.
בקומות א' ו-ב' חללי הלימוד והטיפול משולבים במרפסות היוצרות קשר אל החוץ: לכל צמד כיתות מרפסת משלו,
ובנוסף קיימת מרפסת משותפת ומקורה.
חללי הטיפול משובצים ברחבי המבנה, ומתוכננים לגמישות ולפעילות רב-תכליתית.

bottom of page