top of page

בניין העירייה | אור יהודה

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית אור-יהודה

המזמין:

עמרי עוז אמר

תכנון נוף:

2023 תחרות מוזמנים

סטטוס:

היקף הפרויקט:

אור יהודה

עיר:

תחרות לתכנון בית העירייה

תיאור:

דרור סומברג וערן טמיר טאוויל

אדריכל אחראי:

דנה עוז, יאיר רם אבידור

צוות תכנון:

בהצעתנו לתכנון מבנה העירייה החדש של אור-יהודה, ניסינו לבטא ערכים של פתיחות ושקיפות וחיבור של תהליכי ניהול העיר מול האזרחים תוך שהיא משתלבת בחיי היום יום של תושבי העיר ללא חיץ .
הפתיחות והשקיפות בתכנון בית העירייה באה לידי ביטוי בראש ובראשונה בחלוקת המבנה לכל אורכו לשני אגפים המחוברים זה לזה באמצעות גשרים שקופים. המבט המתאפשר מן המעבר הציבורי שברחוב אל תוך לב מבנה העיריה ומערכת התנועה הופכת את הפעילות היומיומית של העירייה ועובדיה לשקופה.
את מליאת מועצת העיר – הלוז של הדמוקרטיה העירונית - בחרנו למקם שקועה בקומת הקרקע, כשפניה אל הכיכר. כל תושב העובר ברחוב זוכה למבט ישיר אל דיוניהם של נבחרי הציבור המנהלים את העיר, בגובה העיניים, ולא במגדל השן. אל הגג שמעל המליאה מוביל אמפי פתוח, הפונה אל הגן הציבורי המתוכנן, ומאפשר לקיים דיונים פתוחים והופעות על מבנה העירייה. בהמשך, הגג שמעל המליאה פתוח לציבור גם הוא ומאפשר שהות ותצפית אל הרחוב ואל הצומת המרכזית של העיר.
מאותם שיקולים, בחרנו למקם את לישכת ראש.ת העיר והנהלת העיריה בקומות הביניים של המבנה, כך שיהיו קרובים יותר אל מפלס הרחוב והעיר ובמרכזה של הפעילות השוטפת של העירייה. קומת ראש.ת העיר נפתחת אל מרפסת רחבה הצופה אל הנוף הפתוח ממזרח
ואל עבר שדה התעופה.
מעטפת המבנה מדגישה את הפתיחות בין האגפים תוך שהיא מאפשרת להצל על החזית הדרומית החשופה לשמש העזה.
המעטפת מעניקה למבנה עירייה צללית ייחודית ודרמטית המדגישה את חשיבותה בעיר.


🔗 מצגת תחרות בניין העירייה- אור יהודה

bottom of page