top of page

שיקלית | מחנה רעים

פנים אולם ספורט2.jpg

משרד הביטחון - מרכז בינוי - האגודה למען החייל

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2009

סטטוס:

510 מ"ר

היקף הפרויקט:

מחנה רעים

עיר:

מבנה רווחה לחיילים

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

מבנה רווחה לחיילים הכולל חנות, מזנון ושהייה. המבנה יוצר חזית קופה ומזמינה לכיוון הכיכר המרכזית.

bottom of page