top of page

בית ספר יסודי רמת-הנגב

בשיתוף שני גרנק-עשבי ותמי הירש

פנים אולם ספורט2.jpg

מועצה אזורית רמת-הנגב

המזמין:

יעל בר-מאור

תכנון נוף:

נמסר 2018

סטטוס:

2400 מ"ר

היקף הפרויקט:

מועצה אזורית רמת-הנגב

עיר:

בית ספר יסודי ממלכתי דתי

תיאור:

ערן טמיר טאוויל

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

בבואנו לתכנן את בית הספר הממלכתי דתי "סיני" ברמת הנגב עמדו לפנינו מספר אתגרים:
האחד, ליצור תחושה של קהילה לבית ספר שהוא בית לילדים המגיעים מישובים שונים. השני, לשמור ולהעצים את תחושת הקשר בין הבינוי למדבר, באזור ההולך ונבנה כקריית חינוך, סמוך למבני המועצה. את תחושת הקשר עם המדבר שימרנו באמצעות יצירת מבטים רציפים דרך הבינוי אל מרחבי הנוף הפתוח מסביב. במקביל, פעלנו לשימור והעצמה של ערוץ הוואדי שבתפר בין מבני בית הספר ומבני המועצה. הוואדי, אשר יפותח כבוסתן מדברי, מקבל את פני הבאים אל בית הספר ונחצה באמצעות גשר מעל הערוץ המדברי. תחושת הקהילה נוצרה בשני מהלכים. כלפי חוץ, יצרנו חלל כניסה מזמין עם גישה ישירה מן החוץ דרך הבוסתן והגשר, לחללים משותפים באופן המאפשר שימוש קהילתי אחר הצהריים. כלפי פנים, עבור התלמידים והצוות החינוכי, יצרנו מעין נווה מדבר, חלל פתוח אותו חובקים ברצף מעברים מוצלים והמבנים, המגדירים מרחב מוצל ומגונן שהוא לב בית הספר. מכל כיתה תוכננה יציאה ישירה לחצר אל ספסל מוצל המשולב באמצעי הצללה שסביב החלונות, באופן היוצר לכל כתה זהות מובחנת וזרימה בין הפנים והחוץ. תשומת לב רבה הוקדשה לתכנון האקלימי של המתחם לנוחות המשתמשים לצד החיסכון באנרגיה הכתיבו את העמדת המבנים, יצירת אלמנטים מצלים בנויים ונטועים לקבלת צל רציף וניצול כווני הרוח לאוורור המבנים.
בית הספר זכה בפרס אות העיצוב 2019.

צילום: אביעד בר-נס

bottom of page