top of page

מגורים

 • מתחם המכתש בגבעתיים – תכנית בינוי משולבת לשני מגדלי מגורים, 180 יח"ד.

 • הרצליה - שכונת קוטג'ים, 90 יח"ד.

 • קבוצת יבנה – הרחבת מבני מגורים, 120 יח"ד.

 • קבוצת יבנה – שכונת מגורים קוטג'ים, 36 יח"ד.

 • מבני מגורים עבור חברות הבנייה: מירצקי, דולינגר, סולל בונה, דגן מהנדסים ויורוקום.

 • בתים פרטיים בתל-אביב, רמת-גן, רמת השרון וגבעתיים.

 • ז'בוטינסקי 47 -  גבעתיים - 14 יח"ד, 594 מ"ר.

 • טבנקין 22 - גבעתיים - 21 יח"ד, 3,850 מ"ר.

 • וייצמן 6 - גבעתיים - 9 יח"ד.

 • המעורר 23 - גבעתיים.

 • רמב"ם פינת הצנחנים -גבעתיים (בשיתוף אדריכל בוריס דיקרמן).

bottom of page