top of page

גני ילדים ומעונות

 •  80 כיתות גן בערים באר-שבע, אשקלון ואשדוד – כ- 12,000 מ"ר סך-הכל.

 •  4 מבני אשכולות גנים בקומות - עירית ת"א כ - 4,400 מ"ר סך הכל.

 •  8 מעונות יום ממוגנים בשדרות - עבור פקע"ר, כ - 4,000 מ"ר סך-הכל.

 •  אשכול 6 גנים, ומרכז טיפולי בכפר שמריהו, כ -  1,700 מ"ר.

 •  מקבץ 10 כיתות גני ילדים בקומות ברמלה מערב -  כ- 1,500 מ"ר.

 •  מקבץ 9 כיתות גן ומעון בקומות - ראש העין מגרש 900, - כ- 1,250 מ"ר.

 •  2 כיתות גן ומעון תלת כיתתי ממוגנים ביד מרדכי כ-  800 מ"ר.

 •  מקבץ 6 כיתות גן בקומות מגרש 901 ראש העין כ- 900 מ"ר.

 •  6 גני ילדים ומרכז לגיל הרך הוד השרון – כ- 1,900 מ"ר.

 •  6 גני ילדים מגרש 302 ראשון לציון – כ-900 מ"ר.

 •  2 כיתות גן בקומות ראשון לציון - כ 250 מ"ר.

bottom of page