top of page

מתחם פרס

עיריית ראש העין

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2018

סטטוס:

6,550 מ"ר

היקף הפרויקט:

ראש העין

עיר:

מתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי, 
גני ילדים, מעון ואולם ספורט.

תיאור:

שוקי שושני

אדריכל אחראי:

דניאל גולדברג ודנה עוז

צוות תכנון:

מתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי 24  כיתות, 6 גני ילדים בקומות, מעון תלת כיתתי ואולם ספורט. 

הכניסה לביה"ס משטח ציבורי פתוח המאפשרת שימוש קהילתי במתקני ביה"ס, הן בחצר והן במבנה, לאחר שעות פעילות ביה"ס.
מבנה בית הספר כולל 3 אגפים המחוברים מבנית בציר צפון-דרום, ציר הקושר בין הכניסה לבין מרכז המדעים, כאשר לכל שכבת גיל

יש חלל פעילות עצמאי רחב לשלל פעילויות מגוונות. 
חצר על הגג בקומה א בין אגפי הכיתות הינה אזור נוסף של פעילות חוץ-מבנית.

מקבץ גני הילדים הינו דו-קומתי ומכיל 4 כיתות גן בקומת קרקע ו-2 גן בקומה א'.
מקבץ גני הילדים כולל חצר התכנסות משותפת ומדורגת בחזית.


כל פונקציה במתחם מתאפיינת בצבע אחר- ביה"ס אדום, גני הילדים- כחול, מעון צהוב.

ביה"ס 3,700  מ"ר
גני הילדים 900  מ"ר
מעון 450  מ"ר
אולם ספורט 1,500 מ"ר
סה"כ 6,550 מ"ר

פרס ראש העין - צבעוני.png

צ

bottom of page