top of page

מתחם עיר היין

מועצה...

המזמין:

דודו גת

תכנון נוף:

הבניה הושלמה 2020

סטטוס:

5,000 מ״ר

היקף הפרויקט:

מקווה ישראל

עיר:

בית ספר ישראלי-צרפתי במקווה ישראל

תיאור:

ערן תמיר

אדריכל אחראי:

שם איש צוות

צוות תכנון:

בית הספר הישראלי-צרפתי הינו בית ספר תיכון ייחודי, המשלב את תכניות הלימודים הצרפתית והישראלית, ונמצא במתחם בית הספר החקלאי מקווה ישראל. מבנה בית הספר ממוקם לאורך השדרה הראשית של בית הספר החקלאי, ממזרח למבנה המנהלה ההיסטורי ולמבנה מגורים המיועד לשימור.

הבינוי מבוסס על סדרה של כיכרות וחצרות התחומות באמצעות המבנים, הטופוגרפיה והצמחייה, ליצירת מרחבים מזמינים לפעילות התלמידים. החצרות מוגדרות במגוון מפלסים: חצר כניסה והתכנסות עליונה, חצר תחתונה התחומה בין המבנים, וחצר גדולה הנפתחת אל נוף החורשה.

 

מבנה בית הספר מעוצב בשפה שקטה המבקשת להמשיך ולהשתלב במערך המבנים הקיימים. פרזול בצבע זית ואלמנטי הצללה בגווני עץ קושרים את המבנה לסביבתו הטבעית והפסטורלית. מבנה בית הספר הצרפתי ישראלי במקווה ישראל הוא מבנה הנותן מענה לפרוגרמה מורכבת ועתירת שטחים, אשר נבנה בשלבים לאורך פרק זמן ארוך ובכל זאת מצליח.

bottom of page