top of page

ז'בוטינסקי 47 | גבעתיים

פנים אולם ספורט2.jpg

איתי פרנקל

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2020

סטטוס:

594 מ"ר

היקף הפרויקט:

גבעתיים

עיר:

מבנה מגורים הכולל 14 דירות

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

דנה עוז

צוות תכנון:

הריסת מבנה קיים במקום חיזוקו לפי תמ"א 38/3, ובניית מבנה מגורים חדש הכולל 14 דירות (13 דירות 4 חדרים, 1 דירה 5 חדרים), 6 קומות מעל קומת לובי שבה דירת גן, קומת עמודים מפולשת, מרתף, מרתף וקומת גג ובה 1 דירת פנטהאוס, סה"כ 7 קומות מעל קומת עמודים.
כולל תוספת פיתוח לפי הזכויות המותרות, בתמ"א 38/3, עבודות פיתוח וגדרות חדשות.

צילומים: שרון בוכבינדר

bottom of page