top of page

מתחם נרקיסים

החברה הכלכלית ראשון לציון

המזמין:

דודו גת

תכנון נוף:

בביצוע

סטטוס:

5,000 מ״ר

היקף הפרויקט:

ראשון לציון

עיר:

מתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי, 
בי"ס מקיף, מרכז קהילתי ואולם ספורט

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

טניה קריביצקי-שיניין, ליאת דיכטר

צוות תכנון:

בית הספר הישראלי-צרפתי הינו בית ספר תיכון ייחודי, המשלב את תכניות הלימודים הצרפתית והישראלית, ונמצא במתחם בית הספר החקלאי מקווה ישראל. מבנה בית הספר ממוקם לאורך השדרה הראשית של בית הספר החקלאי, ממזרח למבנה המנהלה ההיסטורי ולמבנה מגורים המיועד לשימור.

הבינוי מבוסס על סדרה של כיכרות וחצרות התחומות באמצעות המבנים, הטופוגרפיה והצמחייה, ליצירת מרחבים מזמינים לפעילות התלמידים. החצרות מוגדרות במגוון מפלסים: חצר כניסה והתכנסות עליונה, חצר תחתונה התחומה בין המבנים, וחצר גדולה הנפתחת אל נוף החורשה.

 

מבנה בית הספר מעוצב בשפה שקטה המבקשת להמשיך ולהשתלב במערך המבנים הקיימים. פרזול בצבע זית ואלמנטי הצללה בגווני עץ קושרים את המבנה לסביבתו הטבעית והפסטורלית. מבנה בית הספר הצרפתי ישראלי במקווה ישראל הוא מבנה הנותן מענה לפרוגרמה מורכבת ועתירת שטחים, אשר נבנה בשלבים לאורך פרק זמן ארוך ובכל זאת מצליח.

bottom of page