top of page

ספרייה ציבורית

פנים אולם ספורט2.jpg

מועצה אזורית גן-רווה

המזמין:

תכנון נוף:

הושלם 2004

סטטוס:

היקף הפרויקט:

גן רווה

עיר:

ספריה ציבורית ומרכז קהילתי

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

ספריה ציבורית ומרכז קהילתי המשרתת את תשבי המועצה האזורית גן-רווה. המבנה מצוי במרכז האזרחי של המועצה.

bottom of page