top of page

מתחם פרס | ראש העין

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית ראש העין

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2018

סטטוס:

סה"כ 6,550 מ"ר

היקף הפרויקט:

ראש העין

עיר:

מתחם החינוך כולל בי"ס יסודי,
גני ילדים, מעון ואולם ספורט.

תיאור:

שוקי שושני

אדריכל אחראי:

דניאל גולדברג ודנה עוז

צוות תכנון:

מתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי 24 כיתות, 6 גני ילדים בקומות, מעון תלת כיתתי ואולם ספורט.
הכניסה לביה"ס משטח ציבורי פתוח כך שמאפשרת שימוש קהילתי במתקני ביה"ס, הן בחצר והן במבנה, לאחר שעות פעילות ביה"ס.
ביה"ס כולל 3 אגפים המחוברים מבנית בציר צפון-דרום המחבר בין הכניסה לבין מרכז המדעים.
לכל שכבת גיל יש חלל פעילות עצמאי רחב לשלל פעילויות מגוונות.
למידה חדשנית קיבלה ביטוי בעיצוב חללי למידה מגוונים, כיתות, חדרי ספח ומרחבים משופתים.
חצר על הגג בקומה א בין אגפי הכיתות הינה אזור נוסף של פעילות חוץ-מבנית.
מקבץ גני הילדים הינו דו-קומתי, 4 גנים בקומת קרקע ו-2 גנים בקומה א'.
מקבץ גני הילדים כולל חצר התכנסות משותפת ומדורגת בחזית.
כל פונקציה במתחם מתאפיינת בצבע אחר- ביה"ס אדום, גני הילדים- כחול, מעון צהוב.

ביה"ס 3,700 מ"ר
גני הילדים 900 מ"ר
מעון 450 מ"ר
אולם ספורט 1,500 מ"ר
סה"כ 6,550 מ"ר

bottom of page