top of page

מתחם נרקיסים | ראשל"צ

פנים אולם ספורט2.jpg

החברה הכלכלית ראשון לציון

המזמין:

צור-וולף

תכנון נוף:

בביצוע

סטטוס:

40 דונם

היקף הפרויקט:

ראשון לציון

עיר:

מתחם חינוך הכולל בי"ס יסודי,
בי"ס מקיף ומרכז קהילתי

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

דנה עוז, טניה קריבצקי שיינין, ליאת דיכטר, מריה גריגורייב

צוות תכנון:

מתחם חינוך קהילה ומסחר הכולל בי"ס מקיף 42 כיתות, בי"ס יסודי 24 כיתות, מרכז קהילתי הכולל אולם ספורט מתחם גני ילדים ומעונות ומבנה מסחרי. תכנון המתחם מבוסס על הפניית כלל המבנים למרחבים הציבוריים המיועדים להולכי רגל בלבד, כאשר התנועה המוטורית מוגבלת להיקף המגרש.

bottom of page