top of page

מתחם אבני חושן | מודיעין

פנים אולם ספורט2.jpg

עיריית מודיעין

המזמין:

טל רוסמן, דודו גת

תכנון נוף:

נמסר 2022

סטטוס:

34,000 מ״ר

היקף הפרויקט:

מודיעין

עיר:

מתחם חינוכי משולב

תיאור:

דרור סומברג

אדריכל אחראי:

דנה עוד, עומר בר

צוות תכנון:

המתחם החינוכי בשכונת 'אבני חושן' במודיעין נמצא בפאתי השכונה וכולל מענה לכל שכבות הגיל.

תכנית האב למתחם כללה מקבץ 3 גני ילדים, בית ספר יסודי 18 כיתות, תיכון מקיף 42 כיתות ואולם ספורט נגיש.

המבנים נפרסו לינארית לאורך רחוב אבני חושן, תוך התמודדות עם שיפועי טופוגרפיה משמעותיים.

המגרש כלל שרידים ארכיאולוגיים ששומרו במסגרת חצר הספר המקיף.

העמדת אולם הספורט, מאפשרת גישה לכל המשתמשים - שני בתי הספר ופתוח גם לקהילה.

bottom of page