top of page

מרכז טיפולי | בי"ח ברזילי

פנים אולם ספורט2.jpg

הסוכנות היהודית ועיריית אשקלון

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2003

סטטוס:

2,000 מ"ר

היקף הפרויקט:

אשקלון

עיר:

מרכז טיפולי לילדים, בני נוער ומתבגרים

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

הלנה שרמן

צוות תכנון:

מרכז טיפולי המצוי בתחום בית החולים ברזילי באשקלון. המבנה מיועד לאוכלוסייה של ילדים ומתבגרים וכולל אגף טיפולי פסיכולוגי, אגף טיפול יום פסיכיאטרי ומרכז טיפול והדרכה משותף. המבנה מאפשר תפקוד עצמאי לשתי קהילות טיפוליות שונות, החולקות מוקד משותף.
המרכז הטיפולי משמש את קהילת העיר ובית החולים ברזילי.

bottom of page