top of page

טיב טירת צבי | הרחבה

פנים אולם ספורט2.jpg

טיב טירת צבי

המזמין:

תכנון נוף:

נמסר 2005

סטטוס:

5500 מ"ר

היקף הפרויקט:

קיבוץ טירת צבי

עיר:

תוספת משרדים ומעבדות למפעל מזון

תיאור:

יהושע שושני

אדריכל אחראי:

צוות תכנון:

הרחבת מפעל "טיב טירת צבי" כוללת שטחי ייצור, משרדים, מעבדות, חדר אוכל ומרכז מבקרים.
המפעל נמצא בכניסה לקיבוץ טירת צבי שבעמק בית שאן.
המבנה מגדיר חזית חדשה ולא שגרתית למפעל יצרני, המהווה גם שער לקיבוץ.
חזות זו מודגשת באגף הכניסה החדש הכולל פונקציות רווחה, משרדים, מרכז מבקרים, חנות המפעל ומעבדות המפעל.
יצירת מרחבים פנימיים אסתטיים, הכנסת אור יום ומבטים אל הנוף. חזות נקייה ומוקפדת היא דבר שהיצרן רוצה לשדר ללקוחות.
חזית חדר האוכל שקופה לחלוטין דרכה יכולים העובדים להנות מאור השמש ונופי הטבע בניגוד לתנאים הסגורים באולומות הייצור.
למרכז המבקרים יש חלון ראווה רחב הצופה לגלבוע.
חומרי הגמר במעטפצ מדגישים את הקשר בין אופי הייצור הנקי לשפת האדריכלות הנקייה.
אבן, מתכת וזכוכית כ"שער" מכובד לעבודת ייצור מוקפדת.

bottom of page