top of page

פנימיות

 • אולפנת "נווה דקלים" בניצן - פנימייה חדשה הכוללת בית-ספר תיכון, בית מדרש, חדר אוכל, מבני מגורים ומנהלה  - כ - 11,000 מ"ר.

 • כפר הנוער "קדמה" – מגורי חניכים, מנהלה, מרכז ספורט וביה"ס לחינוך מיוחד .

 • ביה"ס החקלאי "עיינות"  – מגורי חניכים, ספריה מרכזית, מנהלה, חדר אוכל מרכזי ומטבח.

 • ביה"ס החקלאי "מקווה ישראל"  – מגורי חניכים, חדר אוכל ומטבח, ביה"ס למדור דתי. 

 • כפר הנוער "מאיר שפיה" - מבני מגורים, מרכז תרבות ומוזיקה.

 • כפר הנוער "רמת הדסה" – מגורי חניכים, מרכזי פעילות ותכנית אב לכפר.

 • כפר הנוער "בן שמן" – מגורי חיניכים ותכנית אב לכפר.

 • כפר הנוער "הכפר הירוק" – מגורי חניכים, בריכת שחיה.

 • כפר הנוער "נווה הדסה"  – מגורי חניכים, מרכז משאבים, בנין מנהלה, בית-ספר.

 • כפר הנוער "זוהרים" - בית ספר תיכון ומגורי סגל (בתכנון).

 • קריית החינוך "מגדל אור" - מגדל העמק - מבנה משפחתונים.

 • משפחתון - פנימייה קהילתית בשכונת פרס נובל - ראשון - לציון.

bottom of page