top of page

בתי ספר יסודיים

 •   בי"ס יסודי 24 כיתות ואולם ספורט -גני תקוה כ- 4,200 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי 24 כיתות מגרש 302 ראשל"צ, כ- 4,500 מ"ר.

 •  בי"ס יסודי 24 כיתות "בגין" הוד השרון, כ- 3,700 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות "גולדה" הוד השרון, כ- 3,200 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי "אגמים" 24 כיתות – עירית אשקלון כ- 3,700 מ"ר.

 •  2 בתי ספר יסודיים 24 כיתות - קרית גת, כ- 4,200 מ"ר כל אחד מהם.

 •  בי"ס יסודי 24 כיתות מגרש 611 – קרית גת כ-3,800 מ"ר.

 •  בי"ס יסודי 24 כיתות מגרש 618 – קרית גת כ-3,800 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי "הרצל" 24 כיתות ביהוד כ- 4,100 מ"ר.

 •  בי"ס יסודי 24 כיתות "אמירים" – באר יעקב כ-3,800 מ"ר.

 •   בי"ס  "שמעוני" 32 כיתות בגבעתיים תוספת כ- 1,200 מ"ר (סה"כ כולל רה ארגון כ-4,500 מ"ר).

 •   תוספת אגף בבי"ס "ברנר"  בגבעתיים.

 •   בי"ס "המנחיל" בר"ג תוספת אגף- 24 כיתות.

 •   בי"ס יסודי צומח "אהוד מנור", 18 כתות - אור יהודה, כ - 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות בשכונת וואלי - נס ציונה, כ - 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות בשכונת ארגמן - נס ציונה, כ - 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות בשכונת גני אירוס - נס ציונה, כ- 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס "ראשונים" בנס ציונה - הגדלה ל- 18 כיתות.

 •   בי"ס "הדר" בנס ציונה - הגדלה ל- 18 כיתות.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות "השבעה" -אזור.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות "יוספטל" – אזור.

 •   בי"ס יסודי "נועם נריה"  בלוד - 18 כיתות, כ - 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי 18 כיתות ברובע יז' - אשדוד, כ - 2,600 מ"ר.

 •  בי"ס יסודי ממוגן "גיל-רבין" 18 כיתות בשדרות, כ - 3,500 מ"ר.

 •  בי"ס יסודי "ניצני קטיף" בישוב ניצן, כ - 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי צומח 18 כיתות - אבן שמואל, כ - 2,500 מ"ר.

 •   בי"ס יסודי אזורי מ.א. יואב, כ - 1,700 מ"ר.

 •   בי"ס "מענית" בב"ש - הגדלה ל- 18 כיתות.

 •   בי"ס "מרחבים" , מ.א. מרחבים - הגדלה ל- 18 כיתות.

bottom of page