top of page

מבנים לחינוך המיוחד

  •  בי"ס לחינוך מיוחד (בעיות רגשיות) אולפנת גלעד, עמק המעיינות.

  •  בי"ס לחינוך מיוחד "נירים" - במעלה אדומים כ- 1,800 מ"ר.

  •  בי"ס לחינוך מיוחד (פיגור קשה) "נאות אילנה" - ראש העין, כ- 2,500 מ"ר.

  •  מרכז שיקומי, מרכז לטיפול הידרותרפי ומעונות טיפוליים באלעד.

  •  אשכול גנים לחינוך המיוחד 8 כיתות בבאר יעקב, כ- 1,400 מ"ר.

  •  בי"ס לחינוך מיוחד (אוטיסטים) הוד השרון – 2,300 מ"ר.

  •  אולם ספורט ייעודי לאנשים עם צרכים מיוחדים – מודיעין 1200 מ"ר.

  •  כפר הנוער "קדמה" – מגורי חניכים, מנהלה, מרכז ספורט וביה"ס לחינוך מיוחד .

bottom of page